Karygodne zachowanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Gminie wiejskiej Mielec

W dniu 02.10.2012r. odbywały się komisje przed XXIV sesją, która odbyła się 04.10.2012r.
Było kilka tematów dotyczących Woli Mieleckiej i dyskusja nad podjęciem uchwały, która to dawała, by Wójtowi większe możliwości   w sprawach dzierżaw i zakupu nieruchomości.
Komisja, do której jestem przydzielony miała obrady połączone z drugą komisją od godz. 9.00 do 13.00
Od godz. 14.00 rozpoczynały pracę kolejne dwie komisje (rewizyjna i oświatowa). Ponieważ nie byłem zwolennikiem podjęcia uchwały, którą chciał wprowadzić Pan Wójt, więc na mojej rannej komisji wskazywałem niebezpieczeństwa jakie ona za sobą moim zdaniem niesie.
Gdy wszedłem na popołudniową komisję zostałem wyproszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stefana Sikorę.
Moje odczucie jest takie, iż powodem wyproszenia mnie z komisji była moja aktywność i próba uświadomienia Radnych z komisji popołudniowej.
Rada Gminy potwierdziła moje obawy i zdjęła z porządku obrad tą propozycję uchwały.
Skandalem dla mnie jest to, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który ma pilnować aby wszystko w gminie było należycie wykonane łamie prawo.
W imię czego pytam się?
Obrony Pana Wójta przed trudnymi pytaniami?
Może były tajne dyskusje? – w co wątpię
Może faktycznie to tylko niewinna pomyłka?
Ocenę zostawiam czytelnikom.
Głosy większości radnych jakie słyszałem kategorycznie potępiały takie zachowanie, więc jestem przekonany, że to się nie powtórzy.

Mariusz Kawalec

Filmik … tu