Zebranie wiejskie 21.12.2014 – Plan odnowy wsi

Wczoraj odbyło się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania był następujący:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przyjęcie aktualnego planu odnowy miejscowości Wola Mielecka.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Projekt planu odnowy wsi przed zebraniem.

Projekt planu odnowy wsi po zebraniu.

Film z zebrania … tu